FORGOT YOUR DETAILS?

ĐĂNG KÝ - GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ VIETTEL NHANH CHÓNG. ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG KÊ KHAI THUẾ, HẢI QUAN, BẢO HIỂM XÃ HỘI ...

Chữ ký số là dịch vụ bắt buộc sử dụng cho mỗi công ty. Hiện tại trên 80% doanh nghiệp ở Bình Phước đang sử dụng dịch vụ chữ ký số viettel Bình Phước
VIETTEL

CHỮ KÝ SỐ VIETTEL BÌNH PHƯỚC

Chữ ký số viettel là một dạng chữ ký điện tử, được bảo mật bẳng mã khóa 24bits. Với chế độ bảo mật cao. Chữ ký số được được sử dụng để thay thế cho con dấu và chữ ký của giám đốc hoặc thay thế cho chữ ký của một cá nhân. Chữ ký số viettel được hầu hết doanh nghiệp tin dùng do bảo mật cao, hỗ trợ nhanh chóng. 

Gọi ngay: 0868.886.739 - 0168.989.1989 Hoặc email đến sales@viettelbinhphuoc.vn

Để chúng tôi có thể lắng nghe và hỗ trợ bạn một cách tốt nhất !

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ - GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ VIETTEL

  1. 01 Bản photo Giấy Phép Kinh Doanh " đóng mộc treo"
  2. 01 Bản photo giấy chứng minh thư người đại diện pháp luật
  3. Nếu được ủy quyền thì phải có giấy ủy quyền

BẢNG GIÁ ĐĂNG KÝ MỚI CHỮ KÝ SỐ VIETTEL

Dịch vụ đăng ký mới chữ ký số viettel ở bình phước được thực hiện nhanh chóng và được nhân viên viettel hỗ trợ trực tiếp hay online quan phần mềm untraviewer  điều khiển máy từ xa. Chữ ký số viettel bình phước đang có chương trình khuyến mãi đăng ký mới gói 1 năm tặng thêm 06 tháng. gói 2 năm tặng thêm 09 tháng, gói 3 năm tặng thêm 12 tháng và gói 4 năm tặng thêm 15 tháng sử dụng.

BẢNG GIÁ GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ VIETTEL

Dịch vụ gia hạn chữ ký số viettel Bình Phước được thực hiện khi quý khách đã đăng ký sử dụng chữ ký số viettel và hết thời gian sử dụng. Sau khi hết thời gian sử dụng thì cần phải gian hạn lại chữ ký số viettel để tiếp tục dùng. Khi gia hạn lại chữ ký số viettel sẽ bảo lưu thời gian còn lại trên token cũ và cộng dồn vào thời gian đã gia hạn.

gia hạn chữ ký số viettel bình phước

CHUYỂN TỪ NHÀ MẠNG KHÁC SANG CHỮ KÝ SỐ VIETTEL

Chuyển đổi nhà cung cấp chữ ký số khác sang chữ ký số viettel với nhiều khuyến mãi đặc biệt. khi chuyển đổi nhà cung cấp khác sang viettel thì viettel sẽ bảo lưu thời gian còn lại trên USB Token cũ nhưng không quá 12 tháng.

chuyển nhà cung cấp khác sang viettel

THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI NHÀ CUNG CẤP KHÁC SANG VIETTEL

  1. 01 bản photo giấy phép kinh doanh " đóng mộc treo"
  2. 01 bản photo chứng minh thư người đại diện pháp luật " đóng mộc treo"
  3. 01 Bản giấy chứng nhận chữ ký số của nhà cung cấp cũ
TOP